QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT:NÂNG TẦM THÀNH PHỐ CÀ PHÊ


Quy hoạch phát triển đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột năm 2024, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu đưa thành phố Cà Phê trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và giáo dục của vùng Tây Nguyên, sánh vai cùng các thành phố lớn trong cả nước.
Tầm nhìn và mục tiêu: Quy hoạch phát triển đô thị Buôn Ma Thuột lấy sự phát triển bền vững làm kim chỉ nam, hướng đến xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại.
Về tầm nhìn: Hiện nay, Buôn Ma Thuột đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và giáo dục vùng Tây Nguyên.Đến năm 2030, Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh, nổi tiếng tầm cỡ khu vực và quốc tế về cà phê và văn hóa Tây Nguyên độc đáo.
Về mục tiêu: Xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển các ngành kinh tế có lợi thế như du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến nông lâm sản.Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.Giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên độc đáo.
Chiến lược phát triển: Để đạt được mục tiêu đề ra, quy hoạch tập trung vào ba chiến lược chính:
Phát triển đô thị theo hướng “trong rừng có đô thị, trong đô thị có rừng”, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường.Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, Buôn Ma Thuột sẽ ngày càng phát triển, trở thành thành phố đáng sống, nổi tiếng tầm cỡ khu vực và quốc tế. 🌹

Trả lời